GO! TintelStroom

 EEN TINTELEND TEAM

Het innovatieve concept van onze school kan alleen maar slagen door te vertrekken vanuit een hecht en klein team van leercoaches. 


Onze leercoaches maken leerlingen nieuwsgierig, stimuleren hen, tonen de weg, geven instructies, leren de juiste vragen stellen, helpen structureren en gaan samen op (onder)zoek. Het zijn in de eerste plaats deskundigen in hun vakgebieden. De inhoudelijke invulling is daardoor gegarandeerd conform de leerplannen.


Door de relatief kleine schaal van de school is intens overleg en afstemming mogelijk, waardoor we de ontwikkeling van onze leerlingen nauw opvolgen. Ook bewaken we zo de plan- en studielast van onze leerlingen. Door te kiezen voor leercoaches in plaats van louter vakleerkrachten is er kruisbestuiving tussen de verschillende vakinhouden. We koppelen leerinhouden op die manier vakoverschrijdend en organisch aan elkaar, met een beter, meer gefundeerd leerproces tot gevolg. Ook interessante projecten vloeien voort uit deze intense samenwerking.